Nawigacja podwodna

Gdzie jestem, w którą stronę płynąć? jak wrócić do brzegu pod wodą?
Kurs nawigacji podwodnej jest szczególnie warto przejść, gdyż umiejętność właściwego odnajdywania kierunku i orientacji pod wodą jest nie tylko przyjemnością,

ale i znacznym ułatwieniem podczas nurkowań. Nauczysz się jak określać kierunek, jak bezpiecznie znaleźć drogę powrotną i dopłynąć do wyznaczonego celu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
– posiadanie stopnia – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny innej federacji
– wiek – minimum 14 lat
– minimalna liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9
– dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na „Formularzu Medycznym” KP LOK CMAS
– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek NP KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia podwodnej nawigacji. Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat specjalizacji Podwodnej Nawigacji KP LOK CMAS.