Nurkowanie nocne

Nurkowanie nocne, jedno z najbardziej ciekawych nurkowań dla bardziej wymagających płetwonurków. Widzialność pod powierzchnią wody ograniczona jest tylko do światła lataki, które zabieramy ze sobą. Nurkowanie pozwala zobaczyć środowisko wodne w zupełnie innym świetle. Aktywność mieszkańców wodnych zbiorników znacznie bardziej się budzi w nocy, dlatego też nurkowania nocne uznawane są za jedne z najbardziej ciekawych na świecie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
– posiadanie stopnia – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny innej federacji
– minimalna liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9
– dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na „Formularzu Medycznym” KP LOK CMAS
– wiek – minimum 14 lat
– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek NN KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczna i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, zaplanowania i przeprowadzenia nurkowania nocnego. Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat specjalizacji Nurkowanie Nocne KP LOK CMAS.