P3 three star diver

 

Bardzo wymagający kurs dla osób, które posiadają już duże doświadczenie związane z nurkowaniem.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
– wiek – minimum 18 lat
– dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na „Formularzu Medycznym” KP LOK CMAS
– posiadanie stopnia P2 KP LOK CMAS lub równoważny innej federacji
– ważne uprawnienia ratownika Oxygen First Aid DAN ( ratownik tlenowy )
– posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo:
Nawigacja Podwodna (NP) KP LOK CMAS
Nurkowanie Nocne (NN) KP LOK CMAS
Nurkowanie Wrakowe (NW) KP LOK CMAS

Poszukiwanie i Wydobycie (PW) KP LOK CMAS

– posiadanie dowolnych dwóch specjalizacji z P1 oraz P2 KP LOK CMAS w w tym Suchy Skafander (SS) KP LOK CMAS

– wykonanie minimum 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 metrów (nie wliczając nurkowań wykonanych na
kursach specjalizacyjnych)

 

JAK DŁUGO TRWA KURS?
Wykłady oraz zajęcia praktyczne w ciągu 7 dni lub 4 weekendów szkoleniowych, czas szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta.

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek P3 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji nurkowania, ratownictwa nurkowego oraz kierowania grupą płetwonurków. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 40 metrów. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat (plastikowa karta) wydana przez KP LOK CMAS.