Suche skafandry

Kurs specjalistyczny nurkowanie w suchym skafandrze jest drogą do rozpoczęcia komfortowych nurkowań. Każdy płetwonurek nurkujący w naszych warunkach geograficznych spotkał się z problemem jakim jest temperatura. Nurkowanie w skafandrach mokrych nie zawsze zapewnia idealny komfort termiczny i często rezygnujemy z nurkowania z powodu zimna. Nurkowanie w suchym skafandrze umożliwia dłuższy i wygodniejszy pobyt w wodzie o temperaturze nawet poniżej 4 stopni Celsjusza. Również po wyjściu na powierzchnię temperatura nie jest tak bardzo dokuczliwa jak w skafandrze mokrym.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
– posiadanie stopnia – P1 KP LOK CMAS lub równorzędne innych federacji
– dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na „Formularzu Medycznym” KP LOK CMAS
– wiek – minimum 18 lat

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek posiadający specjalizację SS KP LOK CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia nurkowania w skafandrze suchym. Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat specjalizacji Suche Skafandry KP LOK CMAS.

JAK DŁUGO TRWA KURS?
Wykłady oraz zajęcia praktyczne, w ciągu dwóch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20m