P1 one star diver

Kurs podstawowy dedykowany osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z nurkowaniem – początek nowej drogi życia.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
– wiek minimum 14 lat
– podstawowa umiejętność pływania
– dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na „Formularzu Medycznym” KP LOK CMAS
– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

Z czego składa się szkolenie:
Wykłady i zajęcia praktyczne w ciągu 5 dni lub 3 weekendów szkoleniowych, względnie indywidualne dostosowanie czasu do potrzeb i możliwości kursanta. Zajęcia teoretyczne między innymi obejmują teorię dotyczącą zasad bezpieczeństwa nurkowania, wiedzy na temat sprzętu nurkowego, zachowania się pod wodą. Zajęcia praktyczne umożliwiają opanowanie posługiwania się podstawowym sprzętem, bezpiecznego planowania nurkowań i oczywiście nurkowanie. Pierwsze nurkowanie staramy się organizować na basenie, następne w wodach otwartych.

Co po ukończeniu kursu?

Płetwonurek P1 (ONE STAR DIVER CMAS) posiada uprawnienia oraz podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania z użyciem powietrza do głębokości maksymalnej 20m. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat (plastikowa karta) wydana przez KP LOK CMAS. Uprawnia do nurkowania w bazach nurkowych na całym świecie, korzystania z wypożyczalni sprzętu nurkowego, oraz udziału w wyprawach nurkowych. Po odpowiednim stażu otwiera drogę do możliwości szkolenia się na wyższym poziomie.